===========================================================================
WIJ ZIJN VERHUISD!!!!!!!

Nieuwe adres is Medelsestraat 5, Tiel
 
(ook bekend als de oude Ds. Van 't Hof mavo)
Ingang KLESTEO aan de achterzijde van het gebouw. Inrijden aan de Grote Brugsegrintweg.

Ik wil kleding voor een client

Wanneer u als hulpverlener tijdens het uitoefenen van uw beroep cliënten spreekt die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden en dringend behoefte hebben aan kleding, schoeisel en/of speelgoed, dan komen wij graag met u in contact. De client waarvoor u een bezoek wil aanvragen moet wel voldoen aan onze financiële criteria.
Wij bedienen mensen die woonachtig zijn in regio Rivierenland.

Hieronder staat beschreven hoe u een bezoek aanvraagt voor een client.


1
Om voor uw cliënten een bezoek bij onze kledingbank aan te vragen moet u eerst als "Doorverwijzer" bij ons worden geregistreerd. Dit vergt even wat inspanning van uw kant; we vragen u het Formulier Aanmelding Doorverwijzer in te vullen en aan ons te retourneren.

Wij verzoeken u bij uw aanmelding een stempel of briefpapier te gebruiken van de organisatie waar u werkzaam voor bent- dit om fraude te voorkomen. Mocht u op een andere manier kunnen aantonen dat u voor een organisatie werkt, bijv. door een personeelspasje, dan is dit ook prima. U kunt een scan van het pasje met de aanmelding meesturen.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons een persoonlijke code, waarmee u voor uw clienten een bezoek kunt aanvragen zodat zij kleding kunnen komen uitzoeken.

Uiteraard worden uw gegevens en die van uw cliënten afgeschermd. Daarom willen wij u vragen om het e-mailadres te gebruiken wat genoemd staat in het formulier om u aan te melden: planner.kledingbank.tiel@gmail.com.
Via dit mailadres kunt u tevens alle vragen of opmerkingen kwijt over de planning en doorverwijzing.2
U ontvangt vervolgens een Persoonlijke Code die u kunt gebruiken om een bezoek voor een client aan te vragen.3
Klik hier voor onze financiele criteria om te berekenen of uw client voldoet om een bezoek aan te vragen. Als u heeft vastgesteld dat de client voldoet, kunt u een bezoek aanvragen.4
Klik bovenin de site op de knop Kleding Aanvraagformulier. Kies in het aanvraagformulier voor "Ik ben een hulpverlener die namens een client een aanvraag doet". Vult dan eerst uw eigen gegevens en de Persoonlijke Code in, en daarna de gegevens van de client.