KLESTEO, St. Kleding & Speelgoedbank Tiel en omstreken

wil vanuit de opdracht van naastenliefde aan alle mensen, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn om kleding of schoenen te kopen, helpen. Wij voorzien hen halfjaarlijks, dankzij geschonken kleding, schoenen of speelgoed, van een geheel nieuwe garderobe. 

KLESTEO is in maart 2013 opgericht als kleding- en speelgoedbank voor Rivierenland en is een non-profit organisatie die geheel bestaat uit vrijwilligers. Om deze stichting tot een succes te maken, werken wij nauw samen met diverse hulpverleningsinstanties uit de regio. 
 
Inwoners uit de gehele regio Rivierenland, die voldoen aan de gestelde criteria, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning door KLESTEO. Na aangemeld te zijn via een hulpverleningsinstantie wordt men uitgenodigd in de winkel en voorzien van goede, schone- en eigentijdse kleding of speelgoed. Veel van de binnengekomen kleding en speelgoed wordt geschonken door inwoners en/of organisaties uit de regio. De kleding wordt gesorteerd, zodat wij in de winkel een leuk aanbod hebben van goede kleding voor jong en oud. 

* KLESTEO behoudt zich het recht voor om goederen te verkopen ten behoeve van de stichting, mits deze goederen boventallig of niet bruikbaar zijn voor uitgifte aan haar gasten.